MIR I RAT MEĐU NARODIMA Prikaži uvećano

MIR I RAT MEĐU NARODIMA

Raymond Aron

Golden marketing

9789536168569

Novi proizvod

Ray­mond Aron, jedan od naj­zna­čaj­ni­jih po­li­tič­kih pi­sa­ca 20. sto­lje­ća, na­pi­sao je ovu već kla­sič­nu knji­gu o ratu i miru 1962. Djelo je po­ku­šaj teo­rij­ske raz­ra­de me­đu­na­rod­nih od­no­sa, ali i po­vi­je­sna, so­cio­lo­ška i po­li­to­lo­ška stu­di­ja sta­nja ta­da­šnjeg svi­je­ta, obi­lje­že­nog blo­kov­skom po­dje­lom i pri­jet­njom nu­klear­nim ratom....

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

130,00 KM .

Podaci

Autor Raymond Aron
Izdavač Golden marketing
Godina 2001
Uvez tvrdi
Broj stranica 906
ISBN 953-6168-56-1
Jezik Hrvatski

Više informacija

Ray­mond Aron, jedan od naj­zna­čaj­ni­jih po­li­tič­kih pi­sa­ca 20. sto­lje­ća, na­pi­sao je ovu već kla­sič­nu knji­gu o ratu i miru 1962. Djelo je po­ku­šaj teo­rij­ske raz­ra­de me­đu­na­rod­nih od­no­sa, ali i po­vi­je­sna, so­cio­lo­ška i po­li­to­lo­ška stu­di­ja sta­nja ta­da­šnjeg svi­je­ta, obi­lje­že­nog blo­kov­skom po­dje­lom i pri­jet­njom nu­klear­nim ratom. Su­vre­me­ni svi­jet bitno je od­re­đen tim od­no­si­ma, pa je knji­ga i danas ak­tual­na. Hr­vat­sko iz­da­nje pri­re­đe­no je prema iz­da­nju iz 1984. go­di­ne, koje sa­dr­ži i novi au­to­rov pre­dgo­vor.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: