TRI JUGOSLAVIJE Prikaži uvećano

TRI JUGOSLAVIJE

Sabrina P. Ramet

Golden marketing

9789532123234

Novi proizvod

Ova knji­ga kruna je du­go­go­di­šnjeg is­tra­ži­vač­kog i teo­rij­skog rada koji je svjet­ski po­zna­ta po­li­to­lo­gi­nja ulo­ži­la u ra­zu­mi­je­va­nje pro­šlo­sti i sa­da­šnjo­sti naših pro­sto­ra. Tri Ju­go­sla­vi­je – me­đu­rat­na, so­ci­ja­li­sti­čka i sr­bi­jan­sko-cr­no­gor­ska – pro­pa­le su zbog neu­s­pje­ha nji­ho­vih vlada...

Više detalja

Ovaj proizvod je rasprodan

90,00 KM .

Podaci

Autor Sabrina P. Ramet
Izdavač Golden marketing
Godina 2009
Uvez tvrdi
Broj stranica 811
ISBN 978-953-212-323-4
Jezik Hrvatski

Više informacija

Ova knji­ga kruna je du­go­go­di­šnjeg is­tra­ži­vač­kog i teo­rij­skog rada koji je svjet­ski po­zna­ta po­li­to­lo­gi­nja ulo­ži­la u ra­zu­mi­je­va­nje pro­šlo­sti i sa­da­šnjo­sti naših pro­sto­ra. Tri Ju­go­sla­vi­je – me­đu­rat­na, so­ci­ja­li­sti­čka i sr­bi­jan­sko-cr­no­gor­ska – pro­pa­le su zbog neu­s­pje­ha nji­ho­vih vlada da us­po­sta­ve vla­da­vi­nu za­ko­na i za­do­bi­ju po­li­ti­čku le­gi­ti­ma­ci­ju, sma­tra au­to­ri­ca, koja je pro­fe­so­ri­ca po­li­tič­kih zna­no­sti i pre­da­je na sveu­či­li­štu u Tron­d­hei­mu u Nor­ve­škoj.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: