HOD KROZ GODINU Prikaži uvećano

HOD KROZ GODINU

Vitomir Belaj

Golden marketing

9789536168439

Novi proizvod

Be­la­je­va se me­to­da te­me­lji na su­če­lja­va­nju fi­lo­lo­ških in­ter­pre­ta­ci­ja re­kon­s­trui­ra­nih mit­skih frag­me­na­ta s et­no­lo­škom re­kon­s­truk­ci­jom ob­red­ne (obi­čaj­ne) rad­nje. 

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

74,00 KM .

Podaci

Autor Vitomir Belaj
Izdavač Golden marketing
Godina 1998
Uvez tvrdi
Broj stranica 275
Format 17 x 21,50 cm
ISBN 9789536168439
Jezik Hrvatski

Više informacija

Be­la­je­va se me­to­da te­me­lji na su­če­lja­va­nju fi­lo­lo­ških in­ter­pre­ta­ci­ja re­kon­s­trui­ra­nih mit­skih frag­me­na­ta s et­no­lo­škom re­kon­s­truk­ci­jom ob­red­ne (obi­čaj­ne) rad­nje. Autor zapra-vo re­kon­s­trui­ra (pra)sla­ven­sko ba­jo­slov­lje, jer do (pra)hr­vat­sko­ga ba­jo­slov­lja (mi­to­lo­gi­je) mo­že­mo doći tek preko re­kon­s­truk­ci­je pra­sla­ven­sko­ga, ako ga uk­lo­pi­mo u širi in­doeu­rop­ski kon­tekst i onda do­bi­ve­ne spo­zna­je pri­mi­je­ni­mo na hr­vat­ske pri­li­ke.

Vi­to­mir Belaj pro­na­la­zi tra­go­ve pre­tkr­šćan­ske sla­ven­ske vjere u hr­vat­skom fol­klo­ru te sa­svim le­gi­tim­no izd­va­ja Pe­ru­na i Ve­le­sa kao glav­ne ju­na­ke pra­sla­ven­ske mi­to­lo­gi­je. Ra­zli­či­te as­pek­te mit­ske priče o ži­vo­tu bo­žan­sko­ga ju­na­ka Pe­ru­na po­ve­zu­je Belaj s re­cen­t­nim hr­vat­skim puč­kim obi­ča­ji­ma, tu­ma­če­ći nam tako po­sta­nak i raz­voj mno­gih vje­ro­va­nja i što­va­nja.

Knji­ga je pro­gla­še­na sveu­či­li­šnim udž­be­ni­kom.

22 drugih knjiga iz iste kategorije: