HRVATSKI SVADBENI OBIČAJI Prikaži uvećano

HRVATSKI SVADBENI OBIČAJI

Zorica Vitez

Golden marketing

9789536168194

Novi proizvod

Knji­ga Z. Vitez prva je et­no­lo­ška stu­di­ja o svad­be­nim obi­ča­ji­ma u hr­vat­skoj na­rod­noj kul­tu­ri. Au­to­ri­ca je na građi, li­te­ra­tu­ri, vla­sti­tim is­tra­ži­va­nji­ma i dru­gim uvi­di­ma bri­ljan­t­no i zorno po­ka­za­la hr­vat­ske svad­be­ne obi­ča­je, pro­ma­tra­ju­ći svad­bu prije svega kao osob­ni do­ga­đaj...

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

57,50 KM .

Podaci

Autor Zorica Vitez
Izdavač Golden marketing
Godina 2003
Uvez tvrdi
Broj stranica 263
ISBN 9789536168194
Jezik Hrvatski

Više informacija

Knji­ga Z. Vitez prva je et­no­lo­ška stu­di­ja o svad­be­nim obi­ča­ji­ma u hr­vat­skoj na­rod­noj kul­tu­ri. Au­to­ri­ca je na građi, li­te­ra­tu­ri, vla­sti­tim is­tra­ži­va­nji­ma i dru­gim uvi­di­ma bri­ljan­t­no i zorno po­ka­za­la hr­vat­ske svad­be­ne obi­ča­je, pro­ma­tra­ju­ći svad­bu prije svega kao osob­ni do­ga­đaj, naj­va­žni­ji u ži­vo­tu po­je­din­ca, ali i kao obi­telj­ski, kul­tur­ni i dru­št­ve­ni čin. U prvom di­je­lu knji­ge sa­že­ti su i pre­ds­tav­lje­ni broj­ni po­da­ci, za­bi­lje­že­ni u raz­nim po­dru­čji­ma. Drugi dio na­stao je na te­me­lju osob­nih is­ku­sta­va, pro­fe­sio­nal­nih i pri­vat­nih. Knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na pri­lo­zi­ma u boji.

Također pogledajte

19 drugih knjiga iz iste kategorije: