BRAČKI TESTAMENAT - Crtice iz zavičajne baštine Prikaži uvećano

BRAČKI TESTAMENAT - Crtice iz zavičajne baštine

Vanja Vodanović Kukec

Golden marketing

9789536168491

Novi proizvod

Riječ je o svo­je­vr­snoj et­no­lo­škoj stu­di­ji, koja nam na spe­ci­fi­čan način daje fol­klo­ri­sti­čko-an­tro­po­lo­ški uvid u ne­ka­da­šnji život otoka Brača. Os­la­nja­ju­ći se na tek­sto­ve fak­tič­nih opo­ru­ka, na pre­ds­mr­t­ne ili po­s­mr­t­ne in­ven­tu­re , po­trep­šti­na, od­je­će i na­ki­ta brač­kih sta­nov­ni­ka, au­to­ri­ca otima od za­bo­ra­va i ano­nim­no­sti.

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

42,00 KM .

Podaci

Autor Vanja Vodanović Kukec
Izdavač Golden marketing
Godina 2002
Uvez tvrdi
Broj stranica 191
ISBN 9789536168491
Jezik Hrvatski

Više informacija

Riječ je o svo­je­vr­snoj et­no­lo­škoj stu­di­ji, koja nam na spe­ci­fi­čan način daje fol­klo­ri­sti­čko-an­tro­po­lo­ški uvid u ne­ka­da­šnji život otoka Brača. Os­la­nja­ju­ći se na tek­sto­ve fak­tič­nih opo­ru­ka, na pre­ds­mr­t­ne ili po­s­mr­t­ne in­ven­tu­re više ili manje sk­rom­nih ima­nja, po­trep­šti­na, od­je­će i na­ki­ta brač­kih sta­nov­ni­ka, au­to­ri­ca otima od za­bo­ra­va i ano­nim­no­sti “mali sta­rin­ski svi­jet”. Nje­zi­ni za­pi­si i cr­ti­ce au­to­bio­graf­sko­ga ka­rak­te­ra odišu kon­kret­no­šću i uv­jer­lji­vo­šću de­ta­lja.

Također pogledajte

16 drugih knjiga iz iste kategorije: