ETIKA - OSNOVNI PROBLEMI I PRAVCI Prikaži uvećano

ETIKA - OSNOVNI PROBLEMI I PRAVCI

Milan Kangrga

Golden marketing

9789532122008

Novi proizvod

Milan Kan­gr­ga u knjizi Etika: osnovni problem i pravci pro­blem­ski ob­ra­đu­je po­vi­jest etike i eks­pli­ci­ra svoju po­zi­ci­ju etič­kog kri­ti­ci­zma...

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

68,00 KM .

Podaci

Autor Milan Kangrga
Izdavač Golden marketing
Godina 2004.
Uvez tvrdi
Broj stranica 515
ISBN 953-212-200-1
Jezik Hrvatski

Više informacija

Milan Kan­gr­ga u knjizi Etika: osnovni problem i pravci pro­blem­ski ob­ra­đu­je po­vi­jest etike i eks­pli­ci­ra svoju po­zi­ci­ju etič­kog kri­ti­ci­zma. Kan­gr­gi­na je ve­li­ka za­slu­ga i glav­ni fi­lo­zof­ski do­pri­nos što je iz­ra­zio po­zi­tiv­ne as­pek­te mo­ral­no­sti, ali i ut­vr­dio njene gra­ni­ce da bi, s onu stra­nu tih gra­ni­ca, mogao ar­ti­ku­li­ra­ti i os­mi­sli­ti po­vi­je­sno dje­lot­vor­nu prak­su i na tom tragu raz­vi­ti druge ka­te­go­ri­je koje su bitne za nje­go­vo fi­lo­zof­sko mi­šlje­nje (vri­je­me, svi­jet, otu­đe­nje, po­vi­jest).

30 drugih knjiga iz iste kategorije: