NOSIVE KONSTRUKCIJE 1 Prikaži uvećano

NOSIVE KONSTRUKCIJE 1

Ivo Podhorsky

Golden marketing

9789532123418

Novi proizvod

Udž­be­nik, na­mi­je­njen po­naj­pri­je stu­den­ti­ma ar­hi­tek­tu­re, sa­dr­ži os­nov­ne ele­men­te kon­s­truk­cij­skih su­sta­va te broj­ne pri­mje­re iz­ve­de­nih ob­je­ka­ta kako bi se po­ka­zao širok spek­tar nji­ho­ve pri­mje­ne. 

Više detalja

dostupno

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

54,00 KM .

Podaci

Autor Ivo Podhorsky
Izdavač Golden marketing
Godina 2008
Uvez tvrdi
Broj stranica 185
ISBN 9789532123418
Jezik Hrvatski

Više informacija

Udž­be­nik, na­mi­je­njen po­naj­pri­je stu­den­ti­ma ar­hi­tek­tu­re, sa­dr­ži os­nov­ne ele­men­te kon­s­truk­cij­skih su­sta­va te broj­ne pri­mje­re iz­ve­de­nih ob­je­ka­ta kako bi se po­ka­zao širok spek­tar nji­ho­ve pri­mje­ne. Prvi dio knji­ge pri­ka­zu­je su­vre­me­ne po­gle­de na kon­s­truk­ci­je op­će­ni­to, a na­po­se na ar­mi­ra­ne be­ton­ske ele­men­te te pre­gled os­nov­nih teh­nič­kih pro­pi­sa. U dru­gom di­je­lu pri­ka­za­ni su kon­s­truk­cij­ski su­sta­vi, od jed­no­stav­nih ploča, greda i ok­vi­ra do rav­nin­skih i pro­stor­nih re­šet­ki.

Dr. sc. Ivo Pod­hor­sky je re­do­vi­ti pro­fe­sor Ar­hi­tek­ton­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu

30 drugih knjiga iz iste kategorije: