SIGNS BY THE ROADSIDE Prikaži uvećano

SIGNS BY THE ROADSIDE

Ivo Andrić

SEZAM BOOK d.o.o.

9788661051517

Novi proizvod

Spontaneity and non-obligation are the main features of this spiritual diary, which includes a wide range of life and multiple realities as they overflow in the sensitive poetic consciousness. The book contains incidental notes, diary entries, impressions of an event or meeting, travel notes, sketches for portraits, motifs that will later be elaborated in one of the writer's larger prose units. 

Više detalja

Ovaj proizvod je rasprodan

29,00 KM .

Podaci

Autor Ivo Andrić
Izdavač SEZAM BOOK d.o.o.
Godina 2015
Uvez tvrdi
Broj stranica 469
Format 21.0 x 14.0 cm
ISBN 9788661051517
Jezik Engleski

Više informacija

Spontaneity and non-obligation are the main features of this spiritual diary, which includes a wide range of life and multiple realities as they overflow in the sensitive poetic consciousness.
"Signs by the Road" revealed an unknown form of Andrić's activity and pointed to a new reading of the writer's other works. The book contains incidental notes, diary entries, impressions of an event or meeting, travel notes, sketches for portraits, motifs that will later be elaborated in one of the writer's larger prose units. We can consider these empirical-reflexive shorter texts written in the manner of a fragment for the sake of a fragment, so many of them represent real pearls of wisdom reminiscent of the thoughts of the world's greatest thinkers.

In "Signs by the Road", we find that Andrić was most often preoccupied with thoughts about man, life and death, woman and love, literature and art, words, the writing process and the writer's task, the Balkan countries and the countries of advanced Europe. These books of wisdom, a kind of intimate diaries, which Andrić wrote all his life, are considered unique in our literature, also because the writer spoke unequivocally about himself for the first time in them. Andrić's last published books symbolically complete the writer's oeuvre because they both formally and substantively touch on Ex Ponto and Nemire, collections of poems in prose of a confessional character that introduced the writer to literature.

Spontanost i neobaveznost su glavne odlike ovog duhovnog dnevnika koji obuhvata širok spektar života i mnogostruke stvarnosti onako kako se prelivaju u osjetljivoj pjesničkoj svijesti.
"Znakovi pored puta" otkrili su nepoznati oblik Andrićeve djelatnosti i ukazali na novo čitanje ostalih piščevih djela. Knjiga sadrži usputne zapise, dnevničke zabilješke, impresije povodom nekog događaja ili susreta, putopisne bilješke, skice za portrete, motive koji će kasnije biti razrađeni u nekoj od piščevih većih proznih cjelina. Možemo smatrati da su ovi empirijsko-refleksivni kraći tekstovi pisani u maniru fragment radi fragmenta, stoga mnogi od njih predstavljaju prave bisere mudrosti koji podsjećaju na misli najvećih svetskih mislilaca.

U "Znakovima pored puta" nalazimo da je Andrić najčešće bio zaokupljen razmišljanjima o čovjeku, životu i smrti, ženi i ljubavi, o književnosti i umjetnosti, o riječima, procesu pisanja i zadatku pisca, balkanskim zemljama i zemljama napredne Evrope. Ove knjige mudrosti, vrsta intimnih dnevnika, koje je Andrić pisao cijelog života, smatraju se jedinstvenim u našoj književnosti i stoga jer je pisac u njima prvi put nedvosmisleno progovorio o sebi. Poslednje objavljene Andrićeve knjige simbolično zaokružuju pišcev opus jer i formalno i sadržajno dodiruju Ex Ponto i Nemire, zbirke pjesama u prozi ispovijednog karaktera koje su pisca uvele u književnost.

Također pogledajte

9 drugih knjiga iz iste kategorije: