PRAVNI LIJEKOVI U PARNIČNOME POSTUPKU Prikaži uvećano

PRAVNI LIJEKOVI U PARNIČNOME POSTUPKU

Viktorija Haubrich

Sveučilište u Mostaru

9789926815332

Novi proizvod

Knjiga ''Pravni lijekovi u parničnom postupku'' donosi na jednom mjestu cjelovitu obradu instituta pravnih lijekova.  

Više detalja

80,00 KM .

Podaci

Autor Viktorija Haubrich
Izdavač Sveučilište u Mostaru
Godina 2020
Uvez tvrdi
Broj stranica 367
Format 17.0 × 24.0 cm
ISBN 978-9926-8153-3-2
Jezik Hrvatski

Više informacija

Knjiga ''Pravni lijekovi u parničnom postupku'' donosi na jednom mjestu cjelovitu obradu instituta pravnih lijekova.  Podijeljena je na pet dijelova.  U prvom dijelu se razrađuje pojam pravnih lijekova, izvore i povijesni razvoj instituta. Drugi dio sveobuhvatno analizira materiju redovnih pravnih lijekova, žalbu protiv presude i žalbu protiv rješenja. U trećem dijelu obrađuje se materija izvanrednih pravnih lijekova revizije protiv presude, revizije protiv rješenja i prijedlog za ponavljanje postupka. U četvrtom dijelu se obrađuje pravomoćnost i povrat u prijašnje stanje kao instituti koji stoje u određenoj korelaciji s pravnim lijekovima. U petom dijelu se analizira europski kontekst zaštite prava na pravne lijekove.

Potreba preispitivanja prvostupanjskih presuda i stupnjevitosti odlučivanja javlja se u svim modernim parničnim zakonima.Pravo na pravni lijek je ustavom i zakonom zagarantirano pravo. Ovo pravo je univerzalno pravo i jamči ga Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U knjizi se obrađuje institut pravnih lijekova adekvatnom znanstvenom metodologijom. Obrađuju se svi zakoni koji su povijesno relevantni za nacionalno uređenje ovoga instituta. Normativnom metodom se određuju i  definiraju  instituti pravnih lijekova  redovnih, žalbe protiv presude i žalbe protiv rješenja, izvanrednih, revizije protiv presude, revizije protiv rješenja i prijedlog za ponavljanje postupka u sistematizaciji Zakona o parničnom postupku, njegova značenja za parnični postupak kroz prizmu de lege lata rješenja i u usporedbi s prethodnim zakonskim rješenjima. Komparativnom metodom nastoji se pojasniti univerzalna važnost pravnih lijekova u svim relevantnim parničnim zakonima država u okruženju U knjizi je korištena  relevantna domaća i međunarodna znanstvena literatura, pravni izvori i bogata sudska praksa i daju se određeni kritički osvrti i prijedlozi de lege ferenda.

Ovaj sustavno obrađeni rad procesnog instituta, koji je vrlo bitan za zaštitu pravilnog i zakonitog suđenja je koristan kao znanstveni doprinos i doprinos znanstvenicima, studentima, pravosudnim i zakonodavnim tijelima kod buduće reforme parničnog postupka kao i ostalim zainteresiranim čitatelji, građani koji se trebaju poučiti o pravima kojima mogu zaštititi svoje pravne interese  i pravnu sigurnost s posebnom edukacijom mladih s pravima na ulaganje pravnih lijekova. Knjiga je pogodna za sveučilišni udžbenik iz kolegija građanskog procesnog prava i europskog građanskog postupovnog prava  na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju.

15 drugih knjiga iz iste kategorije: