METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA IZRADE ZNANSTVENOG I STRUČNOG DJELA Prikaži uvećano

METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA IZRADE ZNANSTVENOG I STRUČNOG DJELA

Ratko Zelenika

IQ PLUS d.o.o.

9789539570543

Novi proizvod

Rezultati istraživanja u znanstvenoj knjizi – Metodologija i tehmnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM DOKTORSKIM STUDIJIMA •, knjiga sedma, sustavno su predstavljeni u jedanaest međusobno povezanih djelova (poglavlja). 

Više detalja

Ovaj proizvod je rasprodan

194,00 KM .

Podaci

Autor Ratko Zelenika
Izdavač IQ PLUS d.o.o.
Godina 2012
Uvez tvrdi
Broj stranica 821
ISBN 978-953-95705-4-3
Jezik Hrvatski

Više informacija

Rezultati istraživanja u znanstvenoj knjizi – Metodologija i tehmnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM DOKTORSKIM STUDIJIMA •, knjiga sedma, sustavno su predstavljeni u jedanaest međusobno povezanih djelova (poglavlja). U prvom dijelu, UVODU, definiran je znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak, navedeni su objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne (parcijalne) hipoteze, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige. U drugom dijelu, naslova TEMELJNE ZNAČAJKE PISANIH DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM DOKTORSKIM STUDIJIMA, rezultati istraživanja predstavljeni su u dvije tematske jedinice, i to: pojam, obilježja i važnost pisanih djela na doktorskome studiju te vrste pisanih djela na doktorskome studiju, a to su: kritički prikaz na doktorskome studiju, pristupni rad na doktorskome studiju, seminarski rad na doktorskome studiju i doktorska disertacija kao znanstveni temelj akademske i znanstvene karijere. U trećem dijelu – AKTIVNOSTI KOJE PRETHODE UPISU DOKTORANADA NA POSLIJEDIPLOMSKE DOKTORSKE STUDIJE – u pet tematskih jedinica predstavljeni su rezultati istraživanja, i to: odgoj djece u obiteljskim institucijama, odgoj djece u predškolskim ustanovama, aktivnosti učenika, studenata i doktoranada u obrazovnim industrijama i obrazovnim sustavima, aktivnosti intelektualaca u znanstvenim industrijama i znanstvenim sustavima te ostale aktivnosti koje prethode upisu doktoranada na poslijediplomski doktorski studij. Četvrti dio ima naslov AKTIVNOSTI DOKTORANADA NA POSLIJEDIPLOMSKIM DOKTORSKIM STUDIJIMA. U tome su dijelu elaborirane dvije veoma zahtjevne i važne tematske jedinice, i to: aktivnosti doktoranada u obrazovnim industrijama i obrazovnim sustavima te aktivnosti doktoranada u znanstvenim industrijama i znanstvenim sustavima. AKTIVNOSTI DOKTORANADA U VEZI S PRIJAVOM TEME DOKTORSKE DISERTACIJE naslov je petoga dijela. U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni u sljedećih pet tematskih jedinica: prethodna istraživanja fenomena o objektima istraživanja doktorske disertacije, suradnja doktoranada i mentora o temi i bitnim i dijelovima prijave teme doktorske disertacije, aktivnosti doktoranada u definiranju i oblikovanju bitnih elemenata i dijelova prijave teme doktorske disertacije, priprema i predaja prijave teme doktorske disertacije te ostale aktivnosti doktoranada u vezi s prijavom teme doktorske disertacije. Ciljano je osobita pozornost posvećena šestom dijelu, naslova BITNI ELEMENTI I DIJELOVI DOKTORSKE DISERTACIJE, u kojemu su rezultati istraživanja predstavljeni u dvije tematske jedinice, i to: bitni elementi doktorske disertacije (s reprezentativnim primjerima) i bitni dijelovi doktorske disertacije (s reprezentativnim primjerima). U sedmom dijelu, naslovljenom AKTIVNOSTI PRIHVAĆANJA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE (OCJENA PODOBNOSTI DOKTORANADA I POGODNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE), u šest tematskih jedinica elaborirani su rezultati istraživanja: predaja i primitak prijave teme doktorske disertacije, imenovanje povjerenstva za ocjenu prava pokretanja postupka doktoranada i pogodnosti teme doktorske disertacije, izrada izvještaja o ocjeni prava pokretanja postupka doktoranada i pogodnosti teme doktorske disertacije, prihvaćanje izvještaja o ocjeni prava pokretanja postupka doktoranada i pogodnosti teme doktorske disertacije, imenovanje mentora (voditelja) doktorandima te ostale aktivnosti prihvaćanja teme doktorske disertacije. U petnaest tematskih jedinica predstavljeni su rezultati istraživanja u osmom dijelu, koji ima naslov SURADNJA DOKTORANADA I MENTORA U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI, i to: suradnja doktoranada i mentora u izboru tematike (područja) doktorske disertacije, suradnja doktoranada i mentora u analizi i izboru teme (naslova) doktorske disertacije, suradnja doktoranada i mentora u izradi strukture ili kompozicije doktorske disertacije, suradnja doktoranada i mentora u definiranju problema znanstvenoga istraživanja, znanstvenoga projektnog zadatka i objekata istraživanja, suradnja doktoranada i mentora u postavljanju temeljne znanstvene hipoteze i pomoćnih hipoteza, suradnja doktoranada i mentora u definiranju misije znanstvenoga istraživanja, suradnja doktoranada i mentora u analizi i ocjeni dosadašnjih istraživanja u vezi s temom doktorske disertacije, suradnja doktoranada i mentora u izboru optimalne kombinacije znanstvenih metoda, suradnja doktoranada i mentora u definiranju očekivanih rezultata znanstvenoga istraživanja, suradnja doktoranada i mentora u definiranju očekivanoga doprinosa znanosti u teorijskom i aplikativnom smislu, suradnja doktoranada i mentora u najavi mogućnosti implementacije rezultata istraživanja u rješavanju aktualnih znanstvenih problema, suradnja doktoranada i mentora tijekom znanstvenoga istraživanja, izrade i dizajniranja teksta doktorske disertacije, suradnja doktoranada i mentora u postupku obrane doktorske disertacije, suradnja doktoranada i mentora o objavljivanju doktorske disertacije, ostali oblici suradnje doktoranada i mentora u postupku stjecanja doktorata znanosti. Najviše pozornosti i prostora posvećeno je devetom dijelu, naslovljenom ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE, IZRADA, DIZAJNIRANJE TEKSTA I PREDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE, u kojemu su rezultati istraživanja predstavljeni u petnaest tematskih jedinica, i to: prikupljanje literarne građe i znanstvenih informacija „za stolom“ i „na terenu“, proučavanje literarne građe i znanstvenih informacija, konzultacije i razgovori s kompetentnim znanstvenicima i stručnjacima, analiza, selekcija i sinteza relevantnih činjenica, formuliranje rezultata istraživanja, rješavanje definiranoga problema znanstvenoga istraživanja, ostvarivanje formuliranoga znanstvenog projektnog zadatka, dokazivanje postavljene temeljne znanstvene hipoteze i pomoćnih (parcijalnih) hipoteza, testiranje rezultata znanstvenog istraživanja, dokumentacijska osnova rukopisa doktorske disertacije, pisanje i dizajniranje teksta doktorske disertacije, predaja teksta doktorske disertacije u nastavku stjecanja doktorata znanosti, usklađivanje teksta doktorske disertacije s primjedbama i sugestijama mentora i članova povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, predaja završne verzije teksta doktorske disertacije u nastavku postupka stjecanja doktorata znanosti i ostale aktivnosti u znanstvenom istraživanju, izradi, dizajniranju teksta i predaji doktorske disertacije. OCJENA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE I PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI naslov je desetog dijela. U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni u jedanaest dijelova, i to: imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, izrada izvještaja o ocjeni doktorske disertacije, prihvaćanje izvještaja o ocjeni doktorske disertacije, imenovanje povjerenstva za obranu doktorske disertacije doktoranda, postupak obrane doktorske disertacije doktoranda, uporaba titule akademskog stupnja doktora znanosti, dostavljanje primjeraka doktorskih disertacija, promocija doktora znanosti, počasni doktorati i počasni doktori, oduzimanje doktorata znanosti te ostale i posebne aktivnosti ocjene i obrane doktorskih disertacija i promocije doktora znanosti.U posljednjem, jedanaestom dijelu, naslova OBJAVLJIVANJE DOKTORSKE DISERTACIJE KAO ZNANSTVENE KNJIGE (MONOGRAFIJE), rezultati su istraživanja predstavljeni u trinaest tematskih jedinica, i to: redizajniranje teksta doktorske disertacije u znanstvenu knjigu, traženje i izbor nakladnika znanstvene knjige, lektura i korektura teksta znanstvene knjige, grafičko i tehničko uređivanje teksta znanstvene knjige, pribavljanje recenzija kompetentnih znanstvenika o znanstvenoj knjizi, usklađivanje teksta znanstvene knjige s primjedbama i sugestijama recenzenata, priprema impresuma i ostalih elemenata znanstvene knjige, knjižni prijelom teksta znanstvene knjige, likovno rješenje naslovnice znanstvene knjige, tiskanje i uvezivanje znanstvene knjige, predstavljanje znanstvene knjige, pisanje i objavljivanje prikaza znanstvene knjige te ostale aktivnosti objavljivanja doktorske disertacije kao znanstvene knjige (monografije).

30 drugih knjiga iz iste kategorije: