DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje Prikaži uvećano

DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje

Vlado Jukić, Goran Arbanas

Naklada Slap

9789531917872

Novi proizvod

DSM je namijenjen za uporabu kao praktičan, funkcionalan i fleksibilan vodič za uređivanje podataka koji mogu pomoći u točnoj dijagnostici i liječenju duševnih poremećaja. On je alat kliničara, temeljni edukativni materijal za studente i praktičare i izvor podataka za istraživače u ovom području. 

Više detalja

Ovaj proizvod je rasprodan

242,50 KM .

Podaci

Autor Vlado Jukić, Goran Arbanas
Izdavač Naklada Slap
Godina 2014
Uvez tvrdi
Broj stranica 980
ISBN 978-953-191-787-2
Jezik Hrvatski

Više informacija

Ovo je najopsežniji, suvremeni i važan izvor informacija koji koriste svi stručnjaci koji se bave različitim aspektima skrbi o psihičkom zdravlju, uključujući psihijatre, druge liječnike, psihologe, socijalne radnike, medicinske sestre, savjetovatelje, forenzične i pravne stručnjake, radne i rehabilitacijske terapeute, te druge zdravstvene stručnjake. 

DSM priručnik se koristi u gotovo svim zemljama u kojima postoji službena psihijatrija, a njegova upotreba unapređuje svakodnevnu kliničku praksu. Kriteriji su sažeti i jasni, namijenjeni za poboljšanje objektivne procjene simptoma kliničke slike u različitim kliničkim uvjetima – ambulantnim, bolničkim, dnevnobolničkim, savjetodavno-konzilijarnim, kliničkim, u privatnoj praksi i u primarnoj skrbi. 

U ovom petom izdanju Priručnika, objavljenom 2013. g. u Sjedinjenim Američkim Državama, a 2014. u Hrvatskoj, poremećaji su reorganizirani u novu organizacijsku strukturu koja je u skladu s MKB-11, koji će biti objavljen u 2015. godini. Peto izdanje uključuje mnoštvo promjena koje su osmislili vodeći svjetski stručnjaci u području duševnih poremećaja, a koje su potkrijepljene mišljenjem neovisnih stručnih recenzenata. Neke od njih su ujedinjenje autističnog poremećaja, Aspergerova poremećaja i pervazivog razvojnog poremećaja u poremećaj iz spektra autizma, reorganizirana klasifikacija bipolarnih i depresivnih poremećaja, izmjena poremećaja uzimanja psihoaktivnih tvari, povećana specifičnost velikog i blagog neurokognitivnog poremećaja, promjena shvaćanja poremećaja ličnosti i tako dalje. 

DSM-5 će doprinijeti lakšem korištenju stručne i znanstvene literature, bit će podloga za znanstvena istraživanja i stručna promišljanja, te unaprijediti kliničku praksu, na zadovoljstvo stručnjaka i samih pacijenata. 

30 drugih knjiga iz iste kategorije: