SUMMA PEDAGOGICA: Inkluzivno obrazovanje učenika s razvojnim škoćama Prikaži uvećano

SUMMA PEDAGOGICA: Inkluzivno obrazovanje učenika s razvojnim škoćama

Zora Zuckerman Itković

Naklada BENEDIKTA

9789537793463

Novi proizvod

Ova znanstvena monografija nudi širok i znanstveno utemeljen pogled na psihofizičke razvojne teškoće djece i mladih, i njihovu inkluziju u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

55,50 KM .

Podaci

Autor Zora Zuckerman Itković
Izdavač Naklada BENEDIKTA
Godina 2016
Uvez tvrdi
Broj stranica 291
ISBN 978-953-7793-46-3
Jezik Hrvatski

Više informacija

Ova znanstvena monografija nudi širok i znanstveno utemeljen pogled na psihofizičke ra-zvojne teškoće djece i mladih, i njihovu inkluziju u redoviti odgojno-obrazovni sustav. Jasno se uočava da je sadržaj napisao stručnjak koji dobro poznaje ovu problematiku i koji s mjerom navodi suvremene teorijske spoznaje i primjere iz prakse. Djelo je napisano su-stavno i pregledno, s temama koje do sada nisu obrađivane u ovakvom obliku – teorijski razrađene teme popraćene su primjerima iz svakodnevnog života i iz praktičnog iskustva autorice. Riječ je o izvornom i originalnom znanstvenom djelu napisanom s namjerom da se odgajatelji, učitelji, pedagozi, defektolozi, liječnici i stručnjaci srodnih profesija, koji seu praksi bave djecom i mladima s psihofizičkim razvojnim teškoćama, upoznaju s peda-gogijom i metodikom rada odgojno-obrazovne inkluzije ove populacije. Čitatelj dobiva jasan uvid u složenu problematiku inkluzivnog obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, etiologiju i prevalenciju oblika teškoća, zakonsku regulativu, detekciju i dijagnostiku, edu­kativni i terapijski pristup. Posebna vrijednost djela jest pristup inkluziji sukladno etičkom kodeksu prosvjete. Sadržaj je proširen suvremenim spoznajama o Pet-terapiji, Hypo-tera­piji, pedagoškoj komunikaciji i drugim specifičnostima inkluzivnog odgoja i obrazovanja. Knjiga sadrži brojne ilustracije i tablice. Autorica citira 210 autora iz zemlje i svijeta. U poglavlju „Inkluzija i zajednica“ autorica razmatra različite aspekte mobilnosti invalidnih osoba, važnost ekološke edukacije i socijalne podrške te odgovornost društvene zajednice, pozivajući se pritom na međunarodnu i domaću zakonsku regulativu. Prilaže se opsežan pojmovnik, literatura i kazalo autora.

Kako se radi o interdisciplinarnom pristupu stručnjaka različitih profila, knjiga nudi različite metodičke pristupe i strategije, obrazlažući suvremene inovacije u radu i svako-dnevne probleme u praksi. Sadržaj je prikazan tako da potiče čitatelje na kritičko mišljenje i širok pristup ovoj složenoj problematici.

Inkluzija, prepoznata kao teorija „jednakih šansi“ za svu djecu, središnja je tema ovoga djela. Unatoč optimizmu, nisu izostavljeni brojni problemi djece s teškoćama i njihovih roditelja. U dobro osmišljenoj prezentaciji sadržaja isprepliću se medicinske (biološke), pedagoško-psihološke i socijalno-ekonomske paradigme inkluzivnog pristupa unutar ra­zličitih socijalnih miljea. Ponuđeni programi i metode rada usmjereni su na unaprjeđenje edukativnih i socijalnih kompetencija učenika s teškoćama. U kontekstu niza obrazovnih i životnih situacija preferira se individualizirani odgojno-obrazovni program. U središtu stručnog rada jest kreativan učitelj ili nastavnik kao pedagoški programer i dijelom terape­ut. No, najveća vrijednost ove monografije jest svima razumljiv jezik kojim je napisana, s mnoštvom konkretnih primjera i stručnih postupaka, u kojima se duboko prožimaju emo­cije, duhovnost i životni optimizam.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: