filozofija

filozofska pitanja, klasična i suvremena filozofija

filozofija Ima 270 stavki.

po stranici
Prikazuje 25 - 36 of 270 stavki
 • Brzi pregled
  20,30 KM Rasprodano

  Tesla je bio iznimno plodan pisac, a njegova ostavština (gotovo beziznimno napisana na engleskom jeziku) još je slabo poznata čak i na prostorima iz kojih je sâm Tesla potekao. Iz tih smo se razloga odlučili prirediti ovaj mali i ilustrativni, dakle tek pregledni i nužno nesavršeni izbor Teslinih misli, kako bismo Teslu predstavili – »njim samim«.

  20,30 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
 • Brzi pregled
  46,20 KM Na skladištu

  Knjiga se ponajviše vodi dijaloškim pristupom te nastoji iz Lonerganove vizije intelektualnog života, filozofije i teologije iscrpsti ono najkorisnije za čitateljstvo našega kulturnog ambijenta i epohe.

  46,20 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  12,00 KM Rasprodano

  U središtu Unamunovih razmišljanja je čovijek od krvi i mesa, jedinstven i nezamjenjiv, unutar kog se bije tragična bitka između razuma i duše tragična usljed svoje nerazrješivosti, jer niti razum sa apsolutnom sigurnošću može ustvrditi da smrt znači kraj postojanja, niti vjera izvjesnost besmrtnosti...

  12,00 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
 • Brzi pregled
  107,80 KM Rasprodano

  Djelo je na­mi­je­nje­no stu­den­ti­ma po­li­to­lo­gi­je, fi­lo­zo­fi­je i srod­nih dru­št­ve­nih zna­no­sti, kao i svima koje za­ni­ma­ju vječ­na pi­ta­nja ži­vo­ta u po­li­tič­koj za­jed­ni­ci...

  107,80 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
 • Brzi pregled
  100,00 KM Na skladištu

  Ovo op­se­žno djelo aka­de­mi­ka Pre­dra­ga Vra­nic­kog, koje tvore tri sve­ska po­di­je­lje­na u devet po­glav­lja, u ukup­nom op­se­gu od 1900 stra­ni­ca, re­zul­tat je au­to­ro­va dva­de­se­to­go­di­šnjeg su­stav­nog prou­ča­va­nja fi­lo­zo­fi­je hi­sto­ri­je kao jedne od ključ­nih di­sci­pli­na fi­lo­zof­skog mi­šlje­nja...

  100,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  80,00 KM Na skladištu

  Ovo op­se­žno djelo aka­de­mi­ka Pre­dra­ga Vra­nic­kog, koje tvore tri sve­ska po­di­je­lje­na u devet po­glav­lja, u ukup­nom op­se­gu od 1900 stra­ni­ca, re­zul­tat je au­to­ro­va dva­de­se­to­go­di­šnjeg su­stav­nog prou­ča­va­nja fi­lo­zo­fi­je hi­sto­ri­je kao jedne od ključ­nih di­sci­pli­na fi­lo­zof­skog mi­šlje­nja...

  80,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  110,50 KM Na skladištu

  Ovo op­se­žno djelo aka­de­mi­ka Pre­dra­ga Vra­nic­kog, koje tvore tri sve­ska po­di­je­lje­na u devet po­glav­lja, u ukup­nom op­se­gu od 1900 stra­ni­ca, re­zul­tat je au­to­ro­va dva­de­se­to­go­di­šnjeg su­stav­nog prou­ča­va­nja fi­lo­zo­fi­je hi­sto­ri­je kao jedne od ključ­nih di­sci­pli­na fi­lo­zof­skog mi­šlje­nja...

  110,50 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  99,80 KM Na skladištu

  Postoji jedna misao koju Dušan Pirjevec u većini svojih napisa dotiče, vraćajući joj se svagda iznova. Imamo dojam da ga je misao o iskonskoj neprestupivosti smrti stalno progonila, ne dopuštajući mu da, bar ponekad, probije kružnicu njezina zračenja. Vraćajući se njoj, Pirjevec se u stvari vraćao sebi, svojoj vlastitoj duhovnoj supstanciji......

  99,80 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  120,00 KM Rasprodano

  Svezak prvi Uvod u Pascala Čovjek bez Boga Mjesto čovjeka u prirodi: dvije beskonačnosti. Bijeda čovjekova. Biljezi čovjekove veličine. Zaključak: da tražiti valja Boga.

  120,00 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
 • Brzi pregled
  99,80 KM Rasprodano

  Ovdje prevedeni Nietzscheovi spisi potječu iz posljednje godine njegova aktivnog života i predstavljaju svojevrstan, manje ili više svjestan oproštaj od relativno kratkotrajnog, ali u svakom pogledu burnog i iscrpljujućeg filozofijskog hrvanja s realnošću.

  99,80 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
 • Brzi pregled
  41,00 KM Rasprodano

  Dr. sc. Valter Krajcar objavio je svoju prvu knjigu. Ovaj književni prvijenac znanstveno-religioznog karaktera intrigantna je knjiga koja se u načelu sastoji od dvije knjige: "knjige" u kojoj pisac zapisuje svoje znanje iz raznorodnih područja i knjige o toj "knjizi"...

  41,00 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
 • Brzi pregled
  58,50 KM Na skladištu

  Sloboda uzvišenija od nužnosti sadržava tri Škotova spisa o slobodi, koja su objavljena bilingvalno, i interpretaciju tih tekstova. Knjigu je priredio fra Mile Babić, profesor filozofskih znanosti na Franjevačkoj teologiji, koji ističe da je Duns Škot najveći filozof slobode u zapadnom mišljenju...

  58,50 KM
  Na skladištu
Prikazuje 25 - 36 of 270 stavki