ELEMENTI STROJEVA Prikaži uvećano

ELEMENTI STROJEVA

Karl-Heinz Decker

Golden marketing

9789532122909

Novi proizvod

Riječ je o 3. našem iz­da­nju koje je us­kla­đe­no s naj­no­vi­jim iz­da­njem svjet­ski po­zna­to­ga nje­mač­kog udž­be­ni­ka. Naša sveu­či­li­šna i struč­na jav­nost do­sa­da je ko­ri­sti­la pri­je­vod u iz­da­nju Teh­ni­čke knji­ge iz 1987.

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

91,70 KM .

Podaci

Autor Karl-Heinz Decker
Izdavač Golden marketing
Godina 2006
Uvez tvrdi
Broj stranica 661
Format 16,5X24,5cm
ISBN 9789532122909
Jezik Hrvatski

Više informacija

 U knji­zi su jed­no­stav­no i vrlo sa­že­to teo­ret­ski uz obi­lje prak­tič­kih po­da­ta­ka ob­ja­šnje­ni ele­men­ti stro­je­va, i to: ne­ra­stav­lji­vi spo­je­vi, ra­stav­lji­vi spo­je­vi, op­ru­ge, oso­vi­ne i vra­ti­la, le­ža­ji, brt­ve­nje le­ža­ja i vra­ti­la, spoj­ke, re­men­ski, lan­ča­ni i os­ta­li pri­je­no­sni­ci, koč­ni­ce, brtve i dr.

15 drugih knjiga iz iste kategorije: