Popis dijela po nakladniku: Synopsis

Nakladnička kuća Synopsis d.o.o. Sarajevo osnovana je 2000. godine. Programski je orijentirana na istraživanja kulturnopovijesne, etnosocijalne, religijske, književnopovijesne, politološke i povijesne problematike Bosne i Hercegovine.


Objavljujemo autore iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, nastojeći na razvijanju dijaloga u jezicima koji se međusobno razumiju i čitaju, posebno vodeći računa o afirmaciji književnoga, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva bosanskohercegovačkih Hrvata, koje na različit način integralno pripada bosanskohercegovačkoj i hrvatskoj kulturi.


U tim nastojanjima posebno se afirmiralo nekoliko naših biblioteka:


– Biblioteka 21 (književnost, povijest, društvene znanosti) – urednik: Ivan Lovrenović;


– Biblioteka Iz Bosne Srebrene (izabrani tekstovi iz književnosti bosanskih franjevaca od XVI do XX stoljeća) – urednik: Ivan Lovrenović;


– Biblioteka Komunikacij@ (studije s područja komunikologije) – urednik: Nino Ćorić;


– Biblioteka Ekonomika (studije s područja ekonomskih znanosti) – urednik: Stiepo Andrijić;


– Biblioteka Biomedicina (studije s područja prirodnih znanosti) – urednik: Berislav Topić;


– Biblioteka Znakovi vremena (razmišljanja o aktualnim izazovima Crkve) – urednik: Drago Pilsel;


– Biblioteka Posebna izdanja (publicistika, fotomonografije, leksikografija, varia).


Od osnutka do 2015. godine Synopsis je objavio preko stotinu i pedeset naslova, među kojima se nalaze djela renomiranih suvremenih domaćih autora iz raznih područja društvenog, kulturnog i znanstvenog života.


U suradnji s izdavačkom kućom Ex Libris d.o.o. iz Rijeke pokrenuli smo četiri nove biblioteke –EcumenicaJudaicaIslamica i Ars haeretica – u kojima se, prvi put u nas, sustavno prevode i objavljuju temeljna djela židovske, kršćanske i islamske teologijsko-filozofijske baštine.


S istom kućom Synopsis je sunakladnik međunarodnoga teološkog časopisa Concilium na hrvatskom jeziku, prvog u svijetu po broju izdanja i ugledu. Time pridonosimo povezivanju domaće i regionalne javnosti sa svjetskim trendovima na polju međureligijskog dijaloga i suvremenih teologijsko-filozofijskog promišljanja.


Ideja vodilja izdavačke kuće Synopsis je poticanje domaćih autora na originalno, smjelo i konstruktivno interdisciplinarno promišljanje suvremene domaće društveno-političke zbilje, s ciljem pospješivanja integracijskih i ozdravljujućih procesa u svim sferama života, napose religijskoj, političkoj i ekonomskoj.


Pored užeg uredničkog tima, Synopsis je okupio i širok krug suradnika, eminentnih intelektualaca i autora. Našu usmjerenost k vrhunskoj kvaliteti knjiga, od obrade teksta do opreme i dizajna, prepoznali su urednici, autori i domaća stručna javnost, kao i naši čitatelji, što nam je osobito važno.

po stranici
Prikazuje 1 - 12 of 90 stavki
Prikazuje 1 - 12 of 90 stavki