KLASICI POLITIČKOGA MIŠLJENJA II. Prikaži uvećano

KLASICI POLITIČKOGA MIŠLJENJA II.

Hans Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer

Golden marketing

9789536168477

Novi proizvod

H. Maier, H. Rau­sch i H. Den­zer pri­pre­mi­li su ovo djelo u ko­je­mu je pri­ka­za­na po­vi­jest po­li­tič­kih ideja od an­ti­ke do 20. sto­lje­ća. Djelo je za­mi­šlje­no kao niz cje­lo­vi­tih mo­no­gra­fi­ja o kla­si­ci­ma po­li­tič­kih ideja od Pla­to­na i Ari­sto­te­la do Frie­dric­ha Niet­z­sc­hea i M. We­be­ra...

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

152,20 KM .

Podaci

Autor Hans Maier, Heinz Rausch, Horst Denzer
Izdavač Golden marketing
Godina 1998
Uvez tvrdi
Broj stranica 332
ISBN 953-6168-47-2
Jezik Hrvatski

Više informacija

H. Maier, H. Rau­sch i H. Den­zer pri­pre­mi­li su ovo djelo u ko­je­mu je pri­ka­za­na po­vi­jest po­li­tič­kih ideja od an­ti­ke do 20. sto­lje­ća. Djelo je za­mi­šlje­no kao niz cje­lo­vi­tih mo­no­gra­fi­ja o kla­si­ci­ma po­li­tič­kih ideja od Pla­to­na i Ari­sto­te­la do Frie­dric­ha Niet­z­sc­hea i M. We­be­ra. Au­to­ri mo­no­gra­fi­ja su broj­ni nje­ma­čki pro­fe­so­ri, is­tak­nu­ti struč­nja­ci i vrsni po­zna­va­te­lji po­vi­je­sti po­li­tič­kog mi­šlje­nja. Riječ je o jed­nom od naj­po­zna­ti­jih udž­be­ni­ka po­vi­je­sti po­li­tič­kih ideja u svi­je­tu na­še­ga doba. Hr­vat­ski pri­je­vod pri­re­đen je prema naj­no­vi­jem, 12. nje­mač­kom iz­da­nju.

U dru­gom sve­sku ob­ra­đe­ni su: Locke, Pu­fen­dorf, Mon­te­squieu, “Fe­de­ra­list”, Rou­sseau, Siey­es, Burke, Kant, Hegel, Toc­que­vil­le, Mill, Comte, Marx, Niet­z­sc­he, Weber

Također pogledajte

30 drugih knjiga iz iste kategorije: